Home

STICHTING PROTESTANTE CLUB LICHAMELIJKE GEHANDICAPTEN (PCLG)

 

 “Ons Genoegen’’

Wie zijn wij?

We zijn ontstaan in 1966 uit de stichting  ‘’Kerkelijke sociale arbeid te Ermelo’’

We krijgen financiële ondersteuning door de:

  • Gereformeerde Kerk
  • Chr. Gereformeerde Kerk
  • Nederlandse Gereformeerde Kerk
  • Nederlandse Hervormde Kerk

We streven ernaar om maandelijks een bijeenkomst te houden.

Deze bijeenkomsten worden sinds september 2005 gehouden in de Chr. Ger. Kerk.

Alle werkzaamheden wordt met veel enthousiasme verricht door vrijwilligers.

Het doel van de stichting is om voor lichamelijke gehandicapten en ouderen gezellige avonden te organiseren met verantwoorde ontspanning en ontmoeting.

Activiteiten:

De clubavonden worden maandelijks, op de tweede donderdagavond in de maand gehouden en bestaan naast koffiedrinken, uit het optreden van o.a. zangkoor, orkestje, lezingen over veelal sociale onderwerpen, dia’s, Adventavond en Paaswijding.

Na afloop van het seizoen wordt een autotocht georganiseerd.

In de maand januari organiseren we een gezellige zaterdagmiddag met het optreden van een zangkoor of iets dergelijks.

Deze middag wordt afgesloten met een maaltijd.

Zieke leden worden regelmatig bezocht door een van de bestuursleden en verblijd met een bloemetje of iets dergelijks.

De club bestaat momenteel uit 65 leden.

Voelt u iets voor deze club, meldt je dan aan, of kom eens een avond bij ons te gast.

 

Namens het bestuur: Sander Datema, tel 0341- 559576